Prietaisas greitam slėgio patikrinimui 13.022

43.00

Naudojamas R-134a sistemom